CỬA HÀNG SƠN BĂNG 3
Địa chỉ: 436 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 06.506 289 690 - Fax: 08.54 034 058
Di động: 0989 305 754 Mr. Chiến